Cookies vereist: Cookies zijn niet geactiveerd op uw browser. Verander dit in uw veiligheidsvoorkeuren alvorens verder te gaan.
 • Onze winkel is momenteel gesloten.

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorang, zelfs op de algemene bijzondere aankoopsvoorwaarden van onze klanten.
 2. Onze offertes en bestekken moeten steeds verstaan worden zonder verbintenis, zelfs in geval van optie.
 3. De afgevaardigde en/of agenten van onze firma zijn niet bevoegd verbintenissen aan te gaan in onze naam. De bestellingen die hun overgemaakt worden, binden ons slechts na schriftelijke bevestiging.
 4. De leverings- en uitvoeringstermen hebben slecht een aanwijzend karakter. Het niet navolgen van deze termijn bepaald in de offerte en/of orderbevestigen kan geen vernietiging van de bestelling of geen vordering van schadevergoeding met zich meebrengen.
 5. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de factuur geheel zijn.
 6. De koper is verantwoordelijk voor de schade aan de goederen die op grond van voorgaande bepaling nog onze eigendom zijn.
 7. Onze facturen zijn betaalbaar contant te Sint-Niklaas aan onze kas of op onze financiële rekeningen indien als dusdanig vermeld.
 8. Elke factuur van minder dan € 15,00 zal met volle inzet vermeerderd worden met € 2,00 administratiekosten.
 9. Indien het product het vereist zal een Recupel of Bebat bijdrage aangerekend worden.
 10. Elke factuur die onbetaald blijft 10 dagen na opstelling of vervaldag indien vermeld, zal met volle recht, zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 12% per jaar ten titel van vertragingsvergoeding, vanaf de vervaldatum tot op de dag van haar effectieve betaling.
 11. In geval van niet-betaling van een factuur binnen de 8 dagen na het sturen van een aangetekende aanmaning, zal de cliënt onze firma schadevergoeding verschuldigd zijn die overeenkomstig vastgesteld is op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 15,00.
 12. De inningskosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper, alsook de gerechts- en deurwaarderskosten.
 13. De goederen worden verzonden vertrek onze magazijnen en reizen op verantwoordelijkheid van de bestemmeling.
 14. Eventuele klachten moeten om geldig te zijn, geschieden binnen de 3 dagen vanaf de leveringsdatum.
 15. Het indienen van een klacht door de koper mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldag stopzetten of vertragen.
 16. In geval van weigering van een bestek, zullen onze studie- en onderzoekingskosten gefactureerd worden op basis van de werkelijk gepresteerde tijd, vermeerderd met de B.T.W.
 17. Onze waarborg tijdens de bij voorbaat en schriftelijk overeengekomen termijnen beperkt zich tot het gratis herstellen in onze werkplaatsen of tot het eenvoudig vervangen van het materiaal dat vooraf door ons als defect erkend werd. Onze waarborg dekt dus niet de vervoerskosten, noch de verplaatsingskosten, noch de werkuren van ons personeel. De waarborg kan zelfs binnen de bij voorbaat overeengekomen termijn niet ingeroepen worden indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming of indien het verkeerd gebruikt werd. De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van normale inwerkingstelling en gebruik.
  Hij zal niet toepasselijk zijn voor apparaten of onderdelen die niet door ons werden geleverd. Wij zullen in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling, of verkeerd gebruik van de apparaten.
 18. Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.
 19. Als koper verbindt hij zich met deze verkoopsvoorwaarden.

 

 

Cookie beleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Maes Electronics maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4. Embedded content
Ter ondersteuning van productinformatie wijst de site soms door naar andere sites via een aanklikbare link of wordt de inhoud van een andere site hier weergegeven (bv. Youtube video). Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.

BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Waarom Maes Electronics?
 1. Dienst na verkoop
 2. Verzending mogelijk
 3. Radio Actief
Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Contactformulier